LOOX BIG ชวนลุ้นรับลมหนาว

Last updated: 6 เม.ย 2567  |  1580 จำนวนผู้เข้าชม  | 

LOOX  BIG ชวนลุ้นรับลมหนาว

LOOX  BIG ชวนลุ้นรับลมหนาว

LOOX BIG ชวนสมาชิกมาร่วมสนุกง่ายๆ แค่ตอบคำถามให้ถูกว่า


“ถ้าซื้อ LOOX BIG ครบทุกแพกเกจจะรวมเป็นเงินกี่บาท?”


ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล จาก LOOX TV รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 2,000 บาท*

สแกน QR Code เพื่อร่วมสนุกได้ทางแอป LOOX TV (TV Version) ใครทายถูก รอลุ้นรับรางวัลกันได้เลย


รางวัลที่ 1  :  KFC Gift Voucher 200 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2  :  KFC Gift Voucher 100 บาท จำนวน 10 รางวัล


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 6 ธ.ค. 64 ทางเว็บไซต์ www.looxtv.net และ facebook : LOOX TV
(สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ยังมีสิทธิ์รับชมถึง 30 พ.ย. 64 ร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ครั้ง)

 

เงื่อนไขในการรับรางวัล ในกิจกรรม   LOOX ชวนลุ้นรับลมหนาว

1. การรับของรางวัล ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์

   1.1 ระยะเวลาการได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามระยะทางของที่อยู่

   1.2 ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุรางวัลสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหาย

   1.3 หากพัสดุของรางวัลถูกตีกลับมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งซ้ำให้แก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของบริษัทฯ และต้องยืนยันหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ตัวจริงเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกพิจารณานำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

3. สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 104/2554 โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัล

4. ผู้ร่วมกิจกรรมกับ LOOX TV เข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้บริษัท  ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาใช้เพื่อการส่งของรางวัล เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการบัญชี และการเปิดเผยที่จำเป็นต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย  และ/หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การส่งเสริมการขาย การโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกบริษัท บริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใดภายในบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตามข้อบังคับของกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งผล และการรับรางวัลในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลของกิจกรรมนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง

5. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ข้อมูลของท่านจะถูกลบทำลายออกจากระบบการจัดเก็บคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

6. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังบริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับบริษัทที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล  การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ตนสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว  อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้แก่บริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ https://www.facebook.com/looxtv หรือ Line: @looxtv โดยทางระบบจะดำเนินการตามประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ภายใน 30 วันทำการ

7. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จาก นโยบายด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว LOOX TV  เท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้