ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นลุ้นรางวัลกับ LOOX TV

Last updated: 6 เม.ย 2567  |  1380 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นลุ้นรางวัลกับ LOOX TV

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการกับ  LOOX TV

 

รางวัลที่ 1 บัตร Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

คุณ ภูษิต วาณิชวิวัฒน์
คุณ ธัชชัย คำพิทักษ์
คุณ พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
คุณ นายรัฐศักดิ์ โกงจีน
คุณ วนัส ธนสารโสภิน


รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญ Central Group มูลค่า 200 บาท จำนวน 4 รางวัล

คุณ ชีวานนท์ หมึกแดง
คุณ ภัทรพงษ์ อินทับทิม
คุณ ณัชชารีย์ สวัสดิสิทธิ์
คุณ สวนิต สุนทรวิภาต


รางวัลที่ 3 โค้ด Viu Premium รับชมฟรี 1 เดือน มูลค่า 119 บาท จำนวน 20 รางวัล

คุณ สาวิตรี วงศ์ขจร

คุณ Supawat Mangmee

คุณ กมลเมธ​ สินทราพรรณทร

คุณ อัครวัฒน์ กุลศรีชนารัตน์

คุณ สุทธิพร ไชยภักดี

คุณ นิติศักดิ์ สั่งสอน

คุณ ประพนธ์ เจนจัดการ

คุณ กฤติธี มนัสการ

คุณ สดายุ ธีรสวัสดิ์

คุณ นคร ทฤษฎีสุข

คุณ นันทพร ธงชัยสุริยา

คุณ ชนาธิป เขียวหวาน

คุณ บุปผา บรรทูล

คุณ มนตรี มีขวัญ

คุณ รัสทชัย แก้ววิเชียร

คุณ จงใจ โสมาบุตร

คุณ จิรวิทย์ ตั้งพีระสิทธิ์

คุณ พีรพล พูนพิัฒน์

คุณ กฤตินี ไชยเดช

คุณ รินทร์สิตา ถิ่นจันทร์

เงื่อนไขในการรับรางวัลกับ LOOX TV

1. รางวัลที่ 1 และ 2 บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้สำหรับติดต่อส่งของรางวัล
   1.1 ระยะเวลาการได้รับพัสดุของรางวัลที่จัดส่งทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามระยะทางของที่อยู่ปลายทาง
   1.2 ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุของรางวัลสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุของรางวัลที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหาย
   1.3 หากพัสดุของรางวัลถูกตีกลับมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งซ้ำให้แก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

2. รางวัลที่ 3 บริษัทจะนำส่งโค้ด Viu Premium ให้ท่านทาง SMS หรือ E-mail ที่ท่านให้ไว้สำหรับติดต่อส่งของรางวัล
    2.1 โค้ด Viu Premium ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

          ดูวิธี Redeem โค้ด Viu Premium

         วิธีรับชม Viu บนทีวี/สมาร์ททีวี

    2.2 สอบถามการใช้โค้ด Viu Premium เพิ่มเติม โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ ในเวลา 7:00-23.00 น. ทางเพจ  Viu Thailand

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิทธิอื่นๆ ใดได้

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. ผู้ร่วมกิจกรรมกับ LOOX TV เข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้บริษัท ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาใช้เพื่อการส่งของรางวัล เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการบัญชี และการเปิดเผยที่จำเป็นต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การส่งเสริมการขาย การโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกบริษัท บริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใดภายในบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตามข้อบังคับของกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งผล และการรับรางวัลในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลของกิจกรรมนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง

6. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ข้อมูลของท่านจะถูกลบทำลายออกจากระบบการจัดเก็บคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

7. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังบริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับบริษัทที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ตนสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้แก่บริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่   inbox facebook.com/looxtv หรือ   Line: @looxtv โดยทางระบบจะดำเนินการตามประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ภายใน 30 วันทำการ

8. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จาก นโยบายด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว LOOX TV  เท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้