อยู่บ้านปลอดภัย ให้ LOOX TV BIG เป็นเพื่อน

Last updated: 6 เม.ย 2567  |  4397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อยู่บ้านปลอดภัยกับ LOOX TV BIG สมาชิกใหม่ดูฟรี 30 วัน สมาชิกเดิม ลุ้นรับรางวัล

LOOX TV BIG ร่วมสนับสนุนให้คนไทยอยู่ติดบ้าน ร่วมหยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กับกิจกรรมต้านโควิด-19 ในโครงการ “อยู่บ้านปลอดภัย ให้ LOOX TV BIG เป็นเพื่อน”


         LOOX TV BIG บริการเสริมจาก LOOX TV แอปดูทีวีออนไลน์ที่ดูได้ทั้งทางสมาร์ททีวี แอนดรอยด์ทีวี และกล่องแอนดรอยด์รวมถึงมือถือ และแท็บเล็ต มีทั้งช่องรายการจากต่างประเทศ ช่องทีวีดิจิทัล และทีวีดาวเทียมรวมกว่า 50 ช่อง

          ในช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องอยู่บ้านเพื่อต้านการระบาดของไวรัส โควิด-19 LOOX TV BIG ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างสุขให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างปลอดภัย ร่วมหยุดแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เพื่อชาติ ด้วยการมอบโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มความสุข 2 ขั้นให้ทั้งสมาชิกรายใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครบริการ LOOX TV BIG และสมาชิกขาประจำ

ขั้นที่ 1 ส่งสุขให้สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครใช้ LOOX TV BIG

รับสิทธิ์ดูฟรี LOOX BIG 1M 30 วัน มูลค่า 49 บาทเพียงกรอกรหัส LOOXSAVEW1 เมื่อลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
>> ดูวิธีการสมัครและกรอกโค้ดส่วนลด 


ขั้นที่ 2 ส่งสุขให้สมาชิกเดิมของ LOOX TV BIG

สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ไม่ว่าแพ็กเกจใด (นับระหว่างช่วง 1-31 พ.ค. 64) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,791 บาท *


รางวัลที่ 1  :  Mi TV Stick มูลค่า 1,391 บาท และ Central Gift Voucher 400 บาท  1 รางวัล

รางวัลที่ 2 : Central Gift Voucher 200 บาท จำนวน 5 รางวัล


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 4 มิ.ย. 64 ทางเว็บไซต์ www.looxtv.net และ facebook LOOX TV
(ดูเงื่อนไขการรับรางวัล)

        มาร่วมกันอยู่บ้านอย่างเป็นสุข บันเทิง และปลอดภัย ไปกับ LOOX TV Big ทั้งสมาชิกเดิม และว่าที่สมาชิกใหม่นะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ไลน์ @LOOXTV และ กล่องข้อ Facebook :  LOOXTV  หรือโทร. 02 950 5005


* หมายเหตุ

เงื่อนไขในการรับรางวัล ส่งสุขให้สมาชิกเดิมของ LOOX TV BIG

1. การรับของรางวัล ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์
   1.1 ระยะเวลาการได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามระยะทางของที่อยู่
   1.2 ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุรางวัลสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหาย
   1.3 หากพัสดุของรางวัลถูกตีกลับมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งซ้ำให้แก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของบริษัทฯ และต้องยืนยันหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ตัวจริงเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกพิจารณานำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

3. สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 104/2554 โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัล

4. ผู้ร่วมกิจกรรมกับ LOOX TV เข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้บริษัท  ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาใช้เพื่อการส่งของรางวัล เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการบัญชี และการเปิดเผยที่จำเป็นต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย  และ/หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การส่งเสริมการขาย การโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกบริษัท บริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใดภายในบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตามข้อบังคับของกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งผล และการรับรางวัลในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลของกิจกรรมนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง

5. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ข้อมูลของท่านจะถูกลบทำลายออกจากระบบการจัดเก็บคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

6. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังบริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับบริษัทที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล  การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ตนสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว  อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้แก่บริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ https://www.facebook.com/looxtv หรือ Line: @looxtv โดยทางระบบจะดำเนินการตามประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ภายใน 30 วันทำการ

7. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จาก นโยบายด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว LOOX TV (https://www.looxtv.net/content/7416/privacy) เท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้