LOOX TV _ TOP 5 Programs ประจำวันที่ 22 ม.ค. - 28 ม.ค. 61

262 จำนวนผู้เข้าชม  |  Top 5 Weekly

LOOX TV _ TOP 5 Programs   ประจำวันที่ 22 ม.ค. - 28 ม.ค. 61

รายการไหนมาแรง แซงชนะเลิศ 5 อันดับแรก !!!

1. ละคร เรือนเบญจพิษ -- ช่อง ONE 
2. ละคร ล่า -- ช่อง ONE 
3. ละคร ระเริงไฟ -- ช่อง 3HD
4. เรื่องเล่าเช้านี้ -- ช่อง 3HD
5. ละคร แม่สื่อจอมป่วน -- BBTV CH7

อาทิตย์หน้ามาลุ้นกันว่า รายการไหนจะติด Top Chart กันนะจ๊ะ