วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.นี้ ทบทวนประวัติความเป็นมากันอีกสักครั้ง !!

Last updated: 6 เม.ย 2567  |  1308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.นี้ ทบทวนประวัติความเป็นมากันอีกสักครั้ง !!


ที่มา "วันแรงงานแห่งชาติ" ในไทย

วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ 2475 ซึ่งตรงกับสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 เพื่อจัดสรรและพัฒนาแรงงาน คุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

กระทั่งวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้มีความเห็นว่า ควรกำหนด วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกวันแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอให้ทางราชการรับรอง วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ

แนวทางการส่งเสริมวันแรงงาน

          1. สนับสนุนการจัดหางาน เพื่อช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพดีไปทำงาน ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน

          2. จัดให้มีงานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสงค์จะทำงานตามความถนัดของตนเองและมีความเหมาะสมกับต้องการทางเศรษฐกิจ

          3. การพัฒนาแรงงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพให้กับคนว่างงานหรือเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ 

          4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน รายได้ ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม

          5. งานแรงงานสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

วันแรงงานแห่งชาติ หยุดไหม?

สำหรับ วันแรงงานแห่งชาติ จะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการ หน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น

LOOX TV ขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านได้หยุดพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ และอย่าลืมเปิด LOOX TV เพื่อช่วนให้วันหยุดสนุกยิ่งขึ้น 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้